Shetitje ne natyre

ECJE NE NATYRE

Ecja në natyrë është karakteristika më e veçantë në ishullin e gjuetisë, gjithmonë përgjigja e cdo pyetje.